Home Berichten Impressie van de start jubileumjaar door Freek van der Klauw

HET 25-JARG JUBILEUM

De opmaat tot het Jubileumconcert vond plaats op 2 december j.l. bij gelegenheid van dejaarlijkse Phaffdag die gehouden werd op de Simon Stevinckkazerne te Oirschot waar ikop 25 oktober door de RLJ-majoor drs. Hermkens, secretaris van de Jubileum-ROLJ-25, voorwerd uitgenodigd.
Ook Martin Hanssen heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.
Bij die uitnodiging trof ik ook de uitnodiging aan voor ‘een geweldige uithaal naar de Opmaet’.in het repetitielokaal ‘De Harmonie’ in Linne op 17 december 2016.

 

Op de bewuste Phaffdag trof ik tot mijn verbazing de voltallige Jubileumcommissie ROLJ-25

aan in ceremonieel tenue. Het werd een zeer geanimeerd gesprek, oude herinneringen werden opgehaald.
Het werd ook het begin van herkenning en erkenning van het bestuur van het ROLJ met
aansluitend daarop een feestelijke ontmoeting op 17 december met het bestuur, ereleden
en alle leden van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van het Reünie-Orkest.

Elly Gorissen, de echtgenote van Harrie Gorissen, vergezeld van haar zoon Eric en
Mia Noppeneij, de echtgenote van Math Noppenij behoorden tot de genodigden.
De uitnodiging was een dankbaar geschenk van het bestuur aan hun overleden echtgenoten.
Immers Harrie, Math, Jan Geurts en ik waren in 1992 de initiators en de oprichters van het
Reünie-Orkest Limburgse Jagers.

Om 14.00 uur begon het orkest met de Limburgse-Jagersmars van J. Jochems. Bij de eerste noten keken mijn vrouw en ik en Elly en Mia elkaar aan, ieder met zijn eigen emoties.
In gedachten gingen wij, ieder voor zich, 25 jaar terug. Wij pinkten een traantje weg.
Immers, op zaterdag 25 januari 1992 aan het einde van de oprichtingsvergadering, klonk voor de
allereerste keer door het zojuist opgerichte Reünie-Orkest Limburgse Jagers met de op ons
verzoek meegebrachte muziekinstrumenten, diezelfde Limburgse-Jagersmars, gedirigeerd door
Alwien Liew On. 

Ook toen waren wij, Jan Geurts, Harrie Gorissen, Math Noppenij en ik, Freek van der Klauw, in
aanwezigheid van de regimentscommandant, tevens Provinciaal Militair Commandant,
de lt.-kolonel J. Bleijerveld, geëmotioneerd.
Het was ons gelukt, na een lange voorbereiding, op die bewuste dag door ons en met alle nieuw
aangemelde muzikanten uit volle borst het… ‘WIJ ZIJN DE BAND VAN HET REGIMENT te horen
zingen.  Wij waren ook zeer vereerd dat de lt.-kolonel J. Bleijerveld in een eerder gesprek met hem,
ons toestemming had gegeven om aan het Reünie-Orkest het predicaat LIMBURGSE JAGERS te
mogen toevoegen.

Het orkest, nu onder leiden van Jos Stoffels, is uitgegroeid tot een prachtig orkest waar wij en heel
Limburg trots op kunnen zijn.

Het programma van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers waarmee ze in het Jubileumjaar naar
buiten treedt, zal het Limburgse publiek verrassen.

Bij het 20-jarig jubileum heb ik bij mijn felicitaties gememoreerd dat het binnen het orkest
ook tot hechte vriendschappen heeft geleid. Dat nu heb ik op zaterdag 17 december 2016 persoonlijk kunnen constateren.

Het deed ons, Elly en Mia en mij en mijn echtgenote, goed. Wij waren blij verrast met de hartelijke ontvangst, de bloemenhulde en de vriendelijke woorden
van het bestuur van het orkest en met name ook van de leden van dejubileumcommissie.
Allen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan deze feestdag, hebben ons een onvergetelijke
dag bezorgd en een gevoel van diepe dankbaarheid. Een dag om niet te vergeten, een dag met een gouden randje.

Wij wensen het Reünie-Orkest Limburgse Jagers nog heel veel succes toe. Ik kijk nu al uit naar de dag waarop de allereerste leden van het orkest in het ‘zonnetje’ worden
gezet.


Met Jagersgroeten,
Freek van der Klauw, Limburgse Jager van Verdienste
Elly Gorissen en Mia Noppeneij    
 

Inlog formulierZoeken