Home Berichten

Algemeen

Secretariaat ROLJ
p/a Past.Haesenstraat 4
6181 HW Elsloo

0681754990 / 046-4375741 
E-mail:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Voor afspraken van uitvoeringen en concerten:
E.J.J. Hermkens
Driessenstraat 48
6015 AH Neeritter
0475-565143
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Interesse:
Wilt u meedoen?
Het Reünie-Orkest Limburgse Jagers is een vereniging welke zowel financieel als organisatorisch zelfstandig opereert.
Wij onderhouden daarbij echter wel nauwe banden met het Regiment Limburgse Jagers.
Omdat dit orkest u ook in de toekomst wil blijven verblijden met een aangenaam stukje muziek, zouden wij uw steun bijzonder waarderen.


Dit kan als volgt:

Bent u muzikant geweest in een der lichtingen van het Fanfarekorps Limburgse Jagers, dan kunt u mee komen spelen in dit unieke orkest.

Of bent u wel Limburgse Jager geweest, toen nog geen muzikant maar nu wel, dan bent u bij voldoende muzikale kwaliteit van harte welkom.

Afhankelijk van de bezetting in het orkest is het in incidentele gevallen ook mogelijk om lid te worden, als men niet bij het Regiment Limburgse Jagers gediend heeft, maar bij een ander onderdeel van de krijgsmacht. Dit ter beoordeling van dirigent en bestuur. Momenteel is er vooral behoefte aan klein-koperblazers.

Ook uw financiële steun nemen wij graag aan:
U kunt dit doen door storting op onze:
Bankrekening: Rabobank Roermond e.o. 1218.17.601
Onder vermelding van "Donatie R.O.L.J." en uw naam.

Heeft u zin gekregen om mee te komen doen of heeft u vragen neem dan contact op met het secretariaat

Secretariaat ROLJ
p/a  Broeklaan 27, 5931 KN Tegelen
Tel.: 077-3733303 

 

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. " mce_href="mailto: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. "> Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. <-->

Hieronder vindt u de samenstelling van: bestuur, dirigent, ere-dirigent en de ereleden.

 

Voorzitter:                  Math van Sloun

Vicevoorzitter:            Leo Hanssen

Secretaris:                   Piet Ubachs

Penningmeester:        Frans Stoffels

Bestuursleden:           Lex Paques, Henri Partouns, Harry Beurskens

 

Dirigent:     Jos Stoffels

2e dirigent: Piet Aben

 

Onze ereleden zijn:

Alwin Liew On :         Eredirigent

Jan Bleijerveld:         Lkol.bd.oud Regimentscommandant Limburgse Jagers overleden zondag 3 mei 2020

Ferry Tummers:        Lkol.bd.oud Regimentscommandant Limburgse Jagers

Nico Vroom:             Lkol.bd.oud Regimentscommandant Limburgse Jagers

 

Fanfare- en Tamboerkorps Limburgse jagers.

In 1950 werd het Regiment Limburgse Jagers geformeerd. De naam en het wapen van het gevormde regiment zijn verbonden aan de Nederlandse provincie Limburg en haar tradities. Aan het regiment werd een muziekafdeling toegevoegd. Deze bestond uit een compleet orkest, een fanfare en een tamboercorps die zelfstandig en ook samen ontelbare optredens in binnen en buitenland verzorgde.

Het orkest was van 1950 tot 1968 gestationeerd in Venlo. Door bezuinigen van het Ministerie van Defensie werd het orkest opgeheven. Het laatste concert in Venlo bracht 10.000 mensen op de been. Delen van het regiment werden geplaatst in legerplaats Seedorf bij Zeven in Noord Duitsland.

In 1969 begonnen enkele muzikanten daar weer te oefenen, maar het duurde nog tot 1979 dat het regiment weer een eigen orkest bezat. In 1985 werd in Venlo de eerste grote reünie gehouden voor alle ex muzikanten van het regiment. Meer dan 700 mannen waren bijeen gekomen en speelden onder andere het regimentslied, “Limburgse jagersmars”. Bij de 2e reünie werd duidelijk dat de dienstplicht zou worden opgeheven en het leger een beroepsleger zou worden. Daardoor zou het orkest voor de tweede keer worden opgeheven.

Het Reünie – Orkest Limburgse jagers.

“ Op 25 januari 1992 werd er een oprichtingsvergadering gehouden Biej Aolders te Pey-Echt”
Die oprichtingsvergadering werd gehouden door de:STICHTING ORGANISATIE VAN REUNIES TAMBOER-EN FANAFAREKORPSEN LIMBURGSE JAGERS
Stichtingsbestuur onder voorzitterschap van F.J. van der Klauw, Jan Geurts coördinator, Math Noppeneij  penningmeester en Harrie Gorissen  secretaris. Alle vier van de lichting ’56 II
Het bestuur van de stichting had ALS GAST ook uitgenodigd de lt. Kol. Bleijerveld Regimentscommandant toen nog in actieve dienst,
die op ons nadrukkelijk verzoek toestemming had gegeven het achtervoegsel LIMBURGSE JAGERS te mogen toevoegen aan het Reünie-Orkest.
De feitelijk activiteiten met betrekking tot de oprichting van het uiteindelijke Reünie-Orkest Limburgse Jagers werden door de 4 genoemde bestuursleden opgestart, kort na de georganiseerde reünie
van ALLE Oud Muzikanten Limburgse Jagers in september 1990!
Bij de Reünie van alle Oud-muzikanten in 1985 beluisterden de stichting dat onder de reünisten al de verlangens om gezamenlijk te willen en te kunnen musiceren in een reünie-orkest.
Op 25 januari 1992 werden alle oud-muzikanten van de Limburgse Jagers uitgenodingd voor de oprichtingsvergadering.
Tijdens de oprichtingsvergadering werd door voorzitter Freek van der Klauw Alwien Liew On gepresenteerd als de toekomstige kapelmeester van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers.

In het begin repeteerden het ROLJ eenmaal per maand, maar dat werd opgeschroefd naar eenmaal in de twee weken,
omdat er meer optredens kwamen. Het eerste concert vond plaats op het buitengoed van Slavante in Maastricht op 6 juni 1993.
In 2005 nam Jös Stoffels het dirigeer stokje over van Alwien Liew-On.

Uiteraard neemt de militaire marsmuziek een belangrijke plaats in. Maar ook allerlei andere soorten populaire muziek worden gespeeld. De Limburgse Jagers speelt een repertoire dat in de smaak valt bij een breed publiek. Vele concerten heeft het orkest inmiddels gegeven, veelal in Limburg maar ook daarbuiten. Zo werd o.a. opgetreden in België, Duitsland, Oostenrijk en Slovenië.

In 1999 werd de eerste CD opgenomen, genaamd “Memory”.

In 2009 verscheen de tweede CD, genaamd “Nostalgie”.

Het Reunie-Orkest Limburgse Jagers bestaat momenteel uit 45 oud muzikanten, voor het overgrote deel afkomstig uit geheel Limburg. Een 2 tal muzikanten woont in Brabant.

 

 

Inlog formulierZoeken