Home Geschiedenis

Korte geschiedenis van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers

 

Fanfare- en Tamboerkorps Limburgse jagers.

In 1950 werd het Regiment Limburgse Jagers geformeerd. De naam en het wapen van het gevormde regiment zijn verbonden aan de Nederlandse provincie Limburg en haar tradities. Aan het regiment werd een muziekafdeling toegevoegd. Deze bestond uit een compleet orkest, een fanfare en een tamboercorps die zelfstandig en ook samen ontelbare optredens in binnen en buitenland verzorgde.

Het orkest was van 1950 tot 1968 gestationeerd in Venlo. Door bezuinigen van het Ministerie van Defensie werd het orkest opgeheven. Het laatste concert in Venlo bracht 10.000 mensen op de been. Delen van het regiment werden geplaatst in legerplaats Seedorf bij Zeven in Noord Duitsland.

In 1969 begonnen enkele muzikanten daar weer te oefenen, maar het duurde nog tot 1979 dat het regiment weer een eigen orkest bezat. In 1985 werd in Venlo de eerste grote reünie gehouden voor alle ex muzikanten van het regiment. Meer dan 700 mannen waren bijeen gekomen en speelden onder andere het regimentslied, “Limburgse jagersmars”. Bij de 2e reünie werd duidelijk dat de dienstplicht zou worden opgeheven en het leger een beroepsleger zou worden. Daardoor zou het orkest voor de tweede keer worden opgeheven.

Het Reünie – Orkest Limburgse jagers.

“ Op 25 januari 1992 werd er een oprichtingsvergadering gehouden Biej Aolders te Pey-Echt”
Die oprichtingsvergadering werd gehouden door de:STICHTING ORGANISATIE VAN REUNIES TAMBOER-EN FANAFAREKORPSEN LIMBURGSE JAGERS
Stichtingsbestuur onder voorzitterschap van F.J. van der Klauw, Jan Geurts coördinator, Math Noppeneij  penningmeester en Harrie Gorissen  secretaris. Alle vier van de lichting ’56 II
Het bestuur van de stichting had ALS GAST ook uitgenodigd de lt. Kol. Bleijerveld Regimentscommandant toen nog in actieve dienst,
die op ons nadrukkelijk verzoek toestemming had gegeven het achtervoegsel LIMBURGSE JAGERS te mogen toevoegen aan het Reünie-Orkest.
De feitelijk activiteiten met betrekking tot de oprichting van het uiteindelijke Reünie-Orkest Limburgse Jagers werden door de 4 genoemde bestuursleden opgestart, kort na de georganiseerde reünie
van ALLE Oud Muzikanten Limburgse Jagers in september 1990!
Bij de Reünie van alle Oud-muzikanten in 1985 beluisterden de stichting dat onder de reünisten al de verlangens om gezamenlijk te willen en te kunnen musiceren in een reünie-orkest.
Op 25 januari 1992 werden alle oud-muzikanten van de Limburgse Jagers uitgenodingd voor de oprichtingsvergadering.
Tijdens de oprichtingsvergadering werd door voorzitter Freek van der Klauw Alwien Liew On gepresenteerd als de toekomstige kapelmeester van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers.

In het begin repeteerden het ROLJ eenmaal per maand, maar dat werd opgeschroefd naar eenmaal in de twee weken,
omdat er meer optredens kwamen. Het eerste concert vond plaats op het buitengoed van Slavante in Maastricht op 6 juni 1993.
In 2005 nam Jös Stoffels het dirigeer stokje over van Alwien Liew-On.

Uiteraard neemt de militaire marsmuziek een belangrijke plaats in. Maar ook allerlei andere soorten populaire muziek worden gespeeld. De Limburgse Jagers speelt een repertoire dat in de smaak valt bij een breed publiek. Vele concerten heeft het orkest inmiddels gegeven, veelal in Limburg maar ook daarbuiten. Zo werd o.a. opgetreden in België, Duitsland, Oostenrijk en Slovenië.

In 1999 werd de eerste CD opgenomen, genaamd “Memory”.

In 2009 verscheen de tweede CD, genaamd “Nostalgie”.

Het Reunie-Orkest Limburgse Jagers bestaat momenteel uit 45 oud muzikanten, voor het overgrote deel afkomstig uit geheel Limburg. Een 2 tal muzikanten woont in Brabant.

 

 

Inlog formulierZoeken